Telšių jaunimo centro viešieji pirkimai

Taisyklės

Mažos vertės pirkimai 2018 m.

Mažos vertės pirkimai 2017 m.

Mažos vertės pirkimai 2016 m.

Mažos vertės pirkimai 2015 m.

Mažos vertės pirkimai 2014 m.

Žymų debesis